เชื่อมต่อวิทยุสื่อสารและ Smartphone กับโหนด AllStar Link

ในบทความนี้เราจะมาทดลองใช้ Interface RIM-Alinco มาเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสาร Alinco DR-135EZ-1 กันนะครับ

รายการอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อทั้งหมด

 • อุปกรณ์ Raspberry Pi ที่ติดตั้ง AllStar Link เรียบร้อยแล้ว
 • Interface เชื่อมต่อ AllStar Link กับ Alinco DR-135EZ-1
 • วิทยุสื่อสาร Alinco DR-135EZ-1
Alinco DR-135EZ-1 และ Interface RIM-Alinco

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 • เสียบ RIM-Alinco เข้ากับ Alinco DR-135
ภาพการต่อ RIM-Alinco เข้ากับ Alinco DR-135EZ-1
 • ต่อสาย USB จาก RIM-Alinco ไปยัง Raspberry Pi
ภาพการต่อสายต่าง ๆ เพื่อใช้งาน AllStar Link
 • ต่อสาย LAN เข้า Raspberry Pi และเสียบไฟเข้า

เริ่มตั้งค่าไฟล์ simpleusb.conf

ไฟล์ที่เก็บการตั้งค่าของ Interface ที่เชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารจะอยู่ที่ /etc/asterisk/ ชื่อไฟล์ simpleusb.conf ซึ่งถ้าใครต่อเสร็จแล้ว Alinco DR-135 TX ได้แต่ไม่รับสัญญาณ RX จากความถี่เพื่อส่งออกในระบบ AllStar Link ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าในไฟล์นี้ให้เข้ากับ RIM-Alinco ใช้คำสั่ง pico เพื่อทำการแก้ไขไฟล์

sudo pico /etc/asterisk/simpleusb.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ simpleusb.conf

ทำการแก้ไขในไฟล์ simpleusb.conf 2 บรรทัด เสร็จแล้วบันทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง Ctrl+O และออกจากการแก้ไขด้วยคำสั่ง Ctrl+X

carrierfrom = usb
ctcssfrom = no
ภาพตัวอย่างบรรทัดที่แก้ไขในไฟล์ /etc/asterisk/simpleusb.conf

หลังจากแก้ไขไฟล์แล้วให้ทำการบันทึกด้วยปุ่ม Ctrl+O แล้วกด Enter และ Ctrl+X เพื่อออกจากการแก้ไข

ต่อไปทำการแก้ไขไฟล์ rpt.conf ที่อยู่ใน /etc/asterisk/ โดยใช้คำสั่ง

sudo pico /etc/asterisk/rpt.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ rpt.conf

หลังจากเข้าไปในไฟล์ rpt.conf ได้แล้ว จุดที่ต้องตรวจสอบคือบรรทัด

rxchannel = SimpleUSB/usb_515411

จะต้องไม่มีเครื่องหมายเซมิโคลอน (เครื่องหมาย ;) อยู่ด้านหน้า เพราะเท่ากับไม่ได้เปิดการใช้งาน SimpleUSB ไว้ เพราะฉะนั้นตัว Interface RIM-Alinco ที่เชื่อมต่อไว้จะไม่สามารถใช้งานได้

และให้ทำการแก้ไขบรรทัดต่าง ๆ ที่มีข้อความ…

holdofftelem = 0
แก้ให้เป็น
holdofftelem = 1
telemdefault = 1 (หรืออาจเป็นเลขอื่นก็ได้)
ให้เปลี่ยนเป็น
telemdefault = 0

ที่บรรทัด holdofftelem = 1 และ telemdefault = 0 นี้จะเป็นการปิดการแจ้งเตือนเวลามีโหนดใหม่เชื่อมเข้ามาหรือโหนดเก่าตัดการเชื่อมต่อ

ภาพตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/rpt.conf

จากภาพตัวอย่างที่บรรทัด rxchannel = SimpleUSB/usb_515411 ตัวเลขตามท้ายนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเลขโหนดของแต่ละท่านนะครับ

ภาพตัวอย่างในการแก้ไขไฟล์ rpt.conf เพิ่มเติม

อีกจุดหนึ่งให้ใช้ปุ่มูกศรเลื่อนลงไปเรื่อย ๆ จนถึงในส่วนของ [functions] ซึ่งค่าเดิมจะมีเครื่องหมาย ; นำหน้าที่ *1, *2 และ *3 ซึ่งเป็นคำสั่งรับการสั่งงานด้วย DTMF จากเครื่องวิทยุสื่อสารที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่โหนด ค่าเดิมคือปิดการใช้งานไว้ ให้เราเปิดการใช้งานโดยการลบเครื่องหมาย ; ที่นำหน้าบรรทัด *1, *2 และ *3 ออก

ภาพตัวอย่างค่าเดิมในส่วนของ [functions] ของไฟล์ rpt.conf
ภาพตัวอย่างหลังจากเอาเครื่องหมาย ; หน้าบรรทัดคำสั่ง *1, *2 และ *3 ออก
 • *1 ในที่นี้หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยเลขโหนดจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อจากโหนดนั้น ๆ เช่น
  *155087 ก็เป็นการตัดการเชื่อมต่อจากโหนด 55087
 • *2 หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยหมายเลขโหนดเป็นการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนดนั้น ๆ แบบรับอย่างเดียวส่งออกไม่ได้ เช่น *255087 ก็เป็นการเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ในโหมดรับอย่างเดียว
 • *3 หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยหมายเลขโหนดเป็นการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนดนั้น ๆ แบบรับและส่งด้วย เช่น *355087 ก็เป็นการเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ในโหมดรับและส่ง

หลังจากตรวจทานการแก้ไขดีแล้วก็สั่งบันทึกการแก้ไขโดยกดปุ่ม Ctrl+O แล้วกด Enter และ Ctrl+X เพื่อออกจากการแก้ไข

หลังจากบันทึกการแก้ไขแล้วสั่งให้บริการของ asterisk เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง

sudo astres.sh
ภาพตัวอย่างการสั่งให้ Asterisk เริ่มทำงานใหม่

จากนั้นก็ทดสอบกดคีย์ที่เครื่องวิทยุลูกข่ายเข้ามายังโหนด จะได้ยินคีย์ตอบรับจากโหนดและอาจจะตามด้วยรหัสมอร์สที่เป็นสัญญาณเรียกขานของโหนด รายละเอียดการทดสอบการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ดูได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับ

วิดีโอตัวอย่างการใช้วิทยุสื่อสาร Analog ส่งเข้าระบบ AllStar Link

นอกจากที่จะสนทนากันระหว่างโหนดผ่านวิทยุสื่อสารแล้วยังสามารถใช้ Application DVSwitch เชื่อมต่อเข้าไปยังโหนดแล้วสนทนากับวิทยุสื่อสารได้อีกด้วย

ตั้งค่าเปิดการใช้งานให้ DVSwitch เชื่อมต่อเข้ามายังโหนด AllStar Link

สำหรับการเชื่อมต่อมายังโหนด AllStar Link ด้วย Application DVSwitch นั้นใช้การเชื่อมต่อเข้ามายังโปรโตคอล IAX2 ซึ่งมีอยู่ใน DVSwitch อยู่แล้ว ตั้งค่าเปิดใช้งานได้โดยไปแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf แล้วกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น

sudo pico /etc/asterisk/iax.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf

แก้ไขในไฟล์ iax.conf สองบรรทัด
บรรทัด [iaxclient] → [ชื่อผู้ใช้]
บรรทัด secret = Your_Secret_Pasword_Here → secret = รหัสผ่านที่ต้องการ

ภาพค่าเดิมของ /etc/asterisk/iax.conf

ผมทดลองแก้ไขข้อมูให้เป็น
ชื่อผู้ใช้เท่ากับ [hamradio]
secret = aslxlx822a

ภาพตัวอย่างการแก้ไขในไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf

หลังจากแก้ไขแล้วให้บันทึกโดยการกด Ctrl+O ตามด้วย Enter และ Ctrl+X เพื่อออกจากการแก้ไข และสั่งเริ่มการทำงานของ asterisk ใหม่อีกครั้งโดยใช้คำสั่ง…

sudo astres.sh
ภาพตัวอย่างการสั่งให้ Asterisk เริ่มการทำงานใหม่

ทดสอบตั้งค่าใน Application DVSwitch เชื่อมเข้ามายังโหนด

DVSwitch เป็น Application ในระบบ Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ซึ่งผมมีบทความการใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้ว

ภาพตัวอย่างหน้าดาวน์โหลด DVSwitch Mobile ใน Play Store

การทดลองนี้จะทดลองเชื่อมต่อโหนดแบบภายในไม่ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะกำหนดเข้าไปมีดังนี้

Protocol = IAX2 (Protocol คือรูปแบบการเชื่อมต่อ)
Hostname = 192.168.77.92 (Hostname คือหมายเลข IP ของ AllStar Node)
Port = 4569 (ค่าปกติคือหมายเลข 4569)
Username = hamradio (Username คือชื่อผู้ใช้ที่เรากำหนดใน iax.conf)
Password = aslxlx822a (Password คือรหัสผ่านที่เรากำหนดใน iax.conf
CallerID = HS2BMI (CallerID คือสัญญาณเรียกขานที่จะไปแสดงในข้อมูลเชื่อมต่อโหนด)
Caller Number = เว้นว่างไว้
Node = 515411 (Node คือหมายเลขโหนดที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไป)

เริ่มตั้งค่าโดยการเปิด Application ขึ้นมาแล้วไปที่แทป Accounts

ภาพตัวอย่างหน้าจอ Applicaion DVSwitch

เลือกจาก Account ไหนก็ได้ที่ว่างอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้หลาย Account พร้อมกันเพื่อเชื่อมต่อไปยังโหนดต่าง ๆ

ภาพตัวอย่างหน้าจอรายการ Account ในเครื่อง

หลังจากเลือก Account ที่ว่างแล้วก็กำหนดค่าต่าง ๆ เข้าไป

ภาพตัวอย่างการตั้งค่าต่าง ๆ เข้าไปใน Account ของ DVSwitch

หลังจากระบุค่าเข้าไปและตรวจสอบดีแล้วให้กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า ซึ่งเวลาเราเปิด Application และระบุเป็น Account นี้ ตัว Application จะมีการเชื่อมต่อไปยังโหนดอัตโนมัติ เราจะได้ยินเสียงจาก Application แจ้งเป็นเสียงว่าได้เชื่อมต่อไปยังโหนดหมายเลขนี้แล้ว

ภาพตัวอย่างหน้าจอหลักของ DVSwitch

มาทดสอบกันอีกหนึ่ง Application ก็คือ Droidstar ซึ่งหลาย ๆ คนคงได้ใช้ทดสอบในระบบ DMR กันมาแล้ว ซึ่ง Droidstar ก็มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง Protocol IAX2 ได้เช่นเดียวกับ DVSwitch มาดูกันตั้งค่าแบบง่าย ๆ กันครับ

ภาพตัวอย่างการตั้งค่า Droidstar เพื่อเชื่อมเข้าโหนด AllStar Link

ตัวอย่างนี้ผมเปลี่ยนสัญญาณเรียกขานให้เป็น HS4ZDP นะครับ และเราควรจะมีการกดปุ่ม Update hosts และ Update ID files กันเป็นประจำนะครับ เพื่อให้มีการโหลดข้อมูลสัญญาณเรียกขานและ Hosts ต่าง ๆ ลงมาในเครื่องเรา
หลังจากตั้งค่าต่าง ๆ แล้วก็ทดลองเชื่อมต่อให้กลับมายังแทป Main ของ Droidstar กำหนด Mode ให้เป็น IAX และกด Connect เพื่อเชื่อมต่อ

ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จปุ่ม Connect ก็จะเปลี่ยนเป็น Disconnect และมีเสียงตอบจากระบบว่าโหนดเรามีการเชื่อมต่อกับโหนดไหน พร้อมกับขึ้นหมายเลข IP หรือ Hostname ของโหนดนั้น ๆ และปุ่ม TX พร้อมกดคีย์ส่งออก

สำหรับ Application Droidstar นั้นมีข้อกำหนดคือถ้าเราย่อหน้าจอของ Application การเชื่อมต่อก็จะยุติลง เปิดมาใหม่ก็จะต้องมีการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

สำหรับรายงานการเชื่อมต่อมายังโหนดของเราสามารถเปิดหน้าเว็บดูได้จากหน้า Allmon2 หรือหน้า Supermon ของโหนด และยังสามารถแสดงเป็นแผนผังการเชื่อมต่อเข้ามาได้อีกด้วย

http://หมายเลข IP หรือ Hostname ของโหนด/allmon2
http://หมายเลข IP หรือ Hostname ของโหนด/supermon
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Allmon2 ของโหนด 515411

สำหรับบทความการทดสอบเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารกับโหนด AllStar Link ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ การใช้งาน AllStar Link ให้มีประสิทธิภาพนั้นยังต้องมีการปรับจูนอีกหลายอย่าง ซึ่งผมจะนำมาเรียบเรียงทำเป็นบทความต่อไปนะครับ

Digital Ham Radio on Thailand