ทำโหนด Echolink บนอุปกรณ์ Raspberry Pi ด้วย SVXLink

สำหรับในบทความนี้จะเป็นการทดลองทำโหนด Echolink ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุสื่อสารในโหมดอนาล็อก หรือ RoIP (Radio Over Internet Protocol) ซึ่งจะใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ติดตั้งบน Hardware คอมพิวเตอร์จิ๋วที่เรารู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น Raspberry Pi, Orange Pi หรือ Nano Pi ก็ตามก็จะมีวิธีติดตั้งแพ็คเกจและการตั้งค่าคล้าย ๆ กัน ส่วนของภาคอินเตอร์เฟสวิทยุสื่อสารจะใช้กล่องอินเตอร์เฟสที่มีโมดูล SA818 อยู่ภายใน ซึ่งโมดูล SA818 นี้เป็นโมดูล รับ/ส่งสัญญาณวิทยุกำลังส่งต่ำ สามารถโปรแกรมช่องความถี่รับ/ส่งและความถี่โทนได้ ทำให้โหนด Echolink ที่เราจะทำนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารเลย หรือถ้าท่านใดต้องการที่จะเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสาร เพื่อขอเปิดเป็นสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายก็สามารถนำวิธีการไปดัดแปลงใช้ได้เช่นกัน…

ทำโหนด Echolink บนอุปกรณ์ Raspberry Pi ด้วย SVXLink
ทำโหนด Echolink บนอุปกรณ์ Raspberry Pi ด้วย SVXLink